Pembaca Setia

Wednesday, October 16, 2013

DISKUSI ISU MENGIBAR BENDERA DAN MENGHORMATI BENDERA MENURUT ISLAM SERTA PERKAITAN DENGAN ERTI PATRIOTIK

DISKUSI ISU MENGIBAR BENDERA DAN MENGHORMATI BENDERA MENURUT ISLAM SERTA PERKAITAN DENGAN ERTI PATRIOTIK
Muhammad Nuruddin Bashah
Makna Patriotisme (Al wataniyyah)
1. Patriotisme = bahasa Yunani ‘Patria’ yang bermaksud tanahair (fatherland or homeland). Ahli Falsafah Rom  'ubi panis, ibi patria' yang maksudnya di mana ada roti, di sanalah negaraku.
2. Globalisasi lawan kepada patriotisme dan nasionalisme.
1. Contoh patriotisme Rasulullah;
Semasa Hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW masih lagi merindui Makkah 
 “Sesungguhnya yang mewajibkan atas kamu melaksanakan hukum al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.” (Surah al-Qasas, ayat 85) 
2. Ulama  menisbahkan nama mereka pada tempat kelahirannya di samping menulis buku sejarah mengenai negara mereka.  
3. Imam Khatib al-Baghdadi menulis sejarah Baghdad dan menamakan buku itu Tarikh al-Baghdad. Ibn Asakir menulis sejarah Syam dan ulamanya dan menamakan Tarikh Damsyiq. Imam Al Bukari berasal dari Bukhara (Uzbekistan) , Imam Tarmizi berasasl dari Tirmiz di selatan Uzbekistan (utara Iran). 
4. Syeikh Daud Abdullah  al-Fatani,  ulama besar Patani  - mempertahankan negara daripada  penjajahan ataupun tekanan kuasa asing (khususnya kafir harbi) adalah fardu ain.
5. Imam As Syahid al-Banna menjelaskan, 
a) Wataniyyah al-Hanin, semangat cinta akan tanah air fitrah pada setiap orang dan digalakkan oleh Islam. 
b) Wataniyyah al-Hurriyah wa al-izzah iaitu rasa tanggungjawab untuk membebaskan tanah air daripada kekuasaan asing.
c) Wataniyyah al-Mujtama’ iaitu usaha menyatupadukan rakyat sesebuah negara untuk kepentingan bersama; 
d) Wataniyyah al-Futuh (perjuangan menguasai wilayah dunia dengan membawa sinar Ilahi); 
e) Wataniyyah al-Hizbiyyah (pemecahan umat kepada kelompok yang kemudian dilagakan-lagakan). 
6. Salah guna konsep patriotisme
a) Patriotisme itu adalah mentaati kepimpinan yang secara tidak langsung merupakan ketaatan kepada ideologi negara. Mereka yang tidak bersetuju dengan pemimpin dianggap  tidak patriotik dan pengkhianat. 
b) Menular kepada negara-negara demokrasi dan liberal. 
c) George W. Bush telah menggunakan pendekatan yang sama dengan menganggap mereka yang menentang perang Iraq dan Afghan sebagai tidak patriotik.
Masalah Patriotisme di Malaysia?
1. Ideologi Cinta negara adalah cintakan Parti pemerintah. 
2. Tea merdeka 2012 sama dengan tema kempen pilihanraya parti pemerintah. 
3. Tidak ikhlas menaikkan bendera? Menteri Muda Pelancongan Datuk Gramong Juna berkata adalah lebih baik seandainya keinginan untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu lahir daripada sifat ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.
4. Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek  Menteri  Komunikasi dan Multimedia bercadang (dalam tinjauan dan kajian)  diwujudkan undang-undang bagi mewajibkan setiap premis dan bangunan kerajaan atau swasta mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang sambutan Bulan Kemerdekaan. Alasan kerana masih banyak premis dan bangunan terutama milik swasta tidak peka akan kepentingannya sebagai melahirkan rasa menghargai dan kecintaan kepada negara.
5. Lagu negaraku terpaksa dinyanyikan dalam Panggung wayang. Patriotisme gagal sejak  di sekolah.
6. Bendera Malaysia terpaksa diedar percuma.
7. Tulisan Fahda Nur Akma - tinjauan rambang ke  atas remaja di Kuala Lumpur, kebanyakan mereka mengaku semangat patriotisme tidak wujud lagi.  Kalau ada pun peratusnya sedikit sekali.
8. Pendapat Tajul Ariffin Nordin (1985) yang mengatakan antara sebab  patriotisme luntur di kalangan pelajar ialah kemewahan hidup.
Hukum menghormati Bendera (Al A’lam)
1. Syeikh Athiyah Shaqar, mantan ketua Majlis Fatwa Al-Azhar Mesir mengatakan bahwa menghormati bendera diperbolehkan kerana bukan ibadah.
Menghormati bendera dengan lagu atau isyarat tangan dalam situasi tertentu itu menunjukkan kesetiaan pada tanah air, berkumpul di bawah kepemimpinannya, dan komitmen untuk mendukungnya. Sikap itu tidak masuk dalam pengertian ibadah kepada bendera itu. Penghormatan bendera bukanlah solat atau zikir sampai ada yang anggap itu bid'ah atau ibadah pada selain Allah’, 
2. Syaikh Usamah al Qushi [salah seorang ulama Mesir], “Tidak masalah. Hormat bendera itu tidak berkaitan dengan agama dan sedikit pun tidak bertentangan dengan Islam. Hormat bendera bukanlah perkara ibadah. Anda tidaklah berdiri dalam hormat bendera kerana beribadah kepada bendera. Bendera hanyalah simbol yang wajib dihormati oleh warga negara. Hormat bendera adalah sebahagian dari perkara dunia. Hormat bendera itu bukanlah hormat kepada selembar kain. Kain di sini hanyalah mewakili sesuatu. Selembar kain bendera itu tidaklah dihormati kerana kainnya.
3. Abdul Rahman Syaiban--ketua Majlis Ulama Al-Jazair (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) tahun 1999-2001 -- mengatakan bahwa berdiri saat dinyanyikan lagu kebangsaan atau menghormati bendera tidak bertentangan dengan syariah dan aqidah kerana tidak ada nas (dalil Quran hadits) yang mengharamkannya. Abudul Rahman Syaiban berkata:
Pendapat tidak bolehnya mendengarkan lagu kebangsaan atau berdiri saat dinyanyikan tidak memiliki dasar syariah. Tidak ada dalil apapun yang mengharamkan atau memakruhkannya. Oleh itu perkara  ini dianjurkan. Kerana, agama Islam menyatakan bahwa "Cinta tanah air itu sebahagian dari iman." Sedangkan lagu dan bendera itu adalah tanda dan simbol kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan syariah.
4. Fatwa Lajnah Daimah wal Ifta' Arab Saudi No. 5963 menyatakan bahawa menghormati bendera itu tidak boleh kerana bid'ah dan bid'ah itu haram. Sedangkan menghormat pemimpin itu boleh asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan tidak boleh.
5. Fatwa Lajnah Daimah wal Ifta' Arab Saudi no. 2123 menyatakan bahawa seorang muslim tidak boleh berdiri untuk menghormati bendera. Itu adalah bid'ah munkarah yang tidak ada pada zaman Nabi, masa Khalifah yang empat. Ia dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib dan keikhlasan memuliakan Allah dan menimbulkan syirik dan menyerupai orang kafir serta meniru mereka dalam tradisinya yang buruk dan berlebihan dalam menghormati penguasa. Padahal Rasulullah sudah melarang meniru dan menyerupai orang kafir.
6. Sheikh Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, salah satu tokoh terkemuka ulama Salafi  Arab Saudi, dalam fatwanya menyatakan bahwa hal itu merupakan perbuatan maksiat (dosa) yang jelas.
7. Syaikh Abdul Muhsin bin Nasir Alu Ubaikan (salah seorang ulama di Kerajaan Arab Saudi ) berkata;
a) perlu menimbang kondisi orang yang memberikan penghormatan kepada bendera. 
b) Mereka tidaklah menghormati jenis kain yang menjadi bahan pembuatan bendera 
c) Mereka menghormati negara yang bendera merupakan simbolnya.
d) Ada orang yang mengatakan bahawa dalam penghormatan terhadap bendera terdapat. pengagungan terhadap bendera itu sendiri sebagaimana pengagungan terhadap sesuatu yang disembah. Tidaklah diragukan bahwa hal tersebut adalah kemusyrikan kepada Allah namun kami tidak mengetahui seorang pun yang melakukannya.
Rasulullah pentingkan bendera


1. Peristiwa Mu’tah.
a) Nabi berpesan Panji Islam Ar rayah dipegang Zaid, kemudian Ja’far dan kemudian Abdullah Rawahah. 
b) Zaid bin Harithah syahid terkena tikaman musuh. 
c) Jaafar bin Abi Talib ambil alih, memegang panji menggantikan Zaid bin Harithah dan Jaafar bin Abi Talib setelah syahid terputus kedua belah tangannya. Badan beliau terdapat kesan lebih 50 tikaman pedang dari sebelah hadapan. Riwayat Ibnu Umar menyatakan 90.
d) Abdullah bin Rawahah yang menggantikan beliau juga syahid.
e) Thabit bin Arqam, seorang tentera Islam dari Banu Ijlan memegang panji Islam sambil melaungkan seseorang perlu dipilih untuk memegangnya.
f) Khalid bin Al-Walid telah dipilih oleh tentera Islam.
2. Bendera-bendera Nabi
a) Daulah Islamiyah bendera (Al-Liwa’) dan juga panji (Ar-Rayah). 
b) Dari segi bahasanya, bendera dan panji di dalam bahasa Arab disebut 'alam.  
c) Dari Jabir, "Bahawa Nabi Muhammad s.a.w. memasuki Makkah dengan membawa Bendera Al Liwa' berwarna putih." [HR Ibnu Majah].
d) Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata Raayahnya (panji) Rasul saw berwarna hitam, sedangkan benderanya (liwa’nya) berwarna putih.
e) Hadis melalui Anas bahawa semasa Nabi Muhammad s.a.w. mengangkat Usama ibn Zaid sebagai Amirul Jihad (panglima) pasukan ke Rom, baginda menyerahkan Bendera Al Liwa' kepada Usama ibn Zaid dengan mengikatnya sendiri.
f) Nabi Muhammad s.a.w., semasa menjadi panglima perang di Khaibar, bersabda, "Aku benar-benar akan memberikan panji (rayah) ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, lalu Rasulullah memberikan panji itu kepada Ali." [HR Bukhari].
3. Panji juga diteruskan oleh:
a) Dibawa juga oleh Tariq Bin Ziyad 711 M ke Sepanyol.
b) Dibawa oleh Salahuddin A Ayubi semasa Perang Salib.
c) Sultan Saifuddin Al Qutuz 1260 M
d) Dibawa pula oleh Sultan Muhammad Al fateh 1453 M.
Sejarah Bendera Malaysia
1. Tahun 1949,  persetujuan Majlis Raja-Raja sebuah jawatankuasa  berhubung dengan rekabentuk bendera bagi Persekutuan Tanah Melayu yang baru.
2. Pertandingan bagi mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru pada tahun 1949. Pertandingan peringkat kebangsaan ini dianjurkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disertai oleh 373 karyawan. Daripada sejumlah itu, tiga rekabentuk bendera baru bagi Persekutuan Tanah Melayu telah dipilih untuk ke peringkat akhir.
3. Keputusan pendapat umum yang dikelolakan oleh akhbar The Malay Mail ( 29 November 1949)Majoriti telah memilih rekabentuk ciptaan seorang arkitek kerajaan di Johor iaitu En. Mohamad bin Hamzah.
4. Pertandingan dikelolakan oleh Sir Alec Newboult. 
5. Setelah diubahsuai beberapa kali, rekabentuk tersebut telah teliti pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 23 Februari 1950. Pada 19 April 1950, Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan usul yang dibentangkan oleh Pemangku Ketua Setiausaha Negara seperti berikut:
"That in the opinion of this Council the Flag of the Federation of Malaya should be as follows:- Eleven horizontal stripes alternately red and white in colour, the uppermost stripe being red, having a blue quarter with a cresent and eleven pointed star in yellow superimposed, the standard size of the flag to be six feet by three feet."
6. Reka bentuk bendera tersebut telah mendapat kelulusan Raja George VI pada 19 Mei 1950. 
7. 26 Mei 1950 Pertama kalinya bendera  dikibarkan  di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh DYMM Raja-Raja Melayu dan Pegawai-pegawai Raja George VI.
8. Beberapa pindaan dibuat termasuk mengikut cadangan Sultan Kedah yang meminta warna putih bulan sabit ditukar kuning bagi mewakili warna Diraja.
9. 1963 bucu bintang menjadi 14 kerana kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura.
Mengapa rakyat lebih sukakan bendera parti politik berbanding Bendera Malaysia?
1. Hakikatnya rakyat Malaysia lebih taksub bendera parti yang mewakili citra,perasaan, cinta dan ideologi mereka sendiri berbanding bendera Malaysia yang jauh dari nurai mereka.
2. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Omar Osmansi -Bukan senang untuk membeli sebatang bendera.  Menjelang hari raya, orang ramai boleh berbelanja besar untuk menghias rumah dengan lampu hiasan berwarna warni atau pelita minyak tanah tetapi tidak mampu membeli bendera negara.
3. Martabat bendera hanya sebagai baju membaluti badan. Tidak pernah lagi bendera parti dijadikan baju atau membaluti badan.
  


4. Tiada tindakan terhadap pemakai bendera sebagai kain kemban Aida Khurniah,pramugari 23 tahun  berasal dari Kuantan, Pahang dan bekerja sebagai model sambilan tidak berpakaian hanya balut badan dengan bendera. Majalah Sensasi Lelaki (edisi 31)
5. Saban tahun rakyat Indonesia bakar bendera Malaysia, tiada tindakan.
6. Tindakan hanya diambil jika penyokong pembangkang turunkan bendera, terbalikkan bendera.
31 Ogos 2013 8.10 pagi 
Bertam Pulau PinangNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...