Pembaca Setia

Tuesday, November 26, 2013

50 Cara Selamatkan Malaysia- Saranan pertama (1)

Saranan TERAS 50 Cara Selamatkan Malaysia- Saranan pertama (1) - Perteguhkan aqidah dan ketakwaan umat Islam serta bersihkan aqidah. Proses pembangunan prasarana dan kemajuan perlu berpaksikan tauhid dan ketuhanan untuk memastikan negara diurus dengan adil dan saksama tanpa zalim dan kerosakan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...