Pembaca Setia

Monday, December 2, 2013

Saranan Presiden TERAS dalam Buku 50 Cara Selamatkan Malaysia- Saranan Kedua (2)

Saranan Presiden TERAS dalam Buku 50 Cara Selamatkan Malaysia- Saranan Kedua (2) Lancarkan reformasi Pendidikan negara. Orienteasi pendidikan sekarang berasaskan kerjaya sahaja. Keluarkan Malaysia daripada sistem pendidikan penjajah (ini tidak berjaya kerana Malaysia telah keluar bajet RM 270 juta untuk perunding barat nasihat kementerian pendidikan Malaysia) . Pendidikan Islam perlu diperkukuhkan. Budaya pemahaman konsep ilmu sebenar pelru dipupuk bukan sekadar untuk tujuan peperiksaan dan kerja sahaja.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...